300 vuotta sitten

Meidän maailmanperintömme: Sekä Korkearannikko että Merenkurkun saaristo olivat osa Ruotsin vallan aikaista isojakoa 1700-luvulla. Isojaon myötä muun muassa kaikille tiloille osoitettiin omat pellot ja laitumet. 

Muut maailmanperinnöt: Ruotsi rakennutti 1700-luvun loppupuolella Suomenlinnan suojaksi venäläisiä vastaan. Nykyisin Suomenlinna on yksi Suomen seitsemästä maailmanperinnöstä. Drottningholmin linna Tukholmassa Ruotsissa rakennettiin 1600- ja 1700-lukujen taitteessa.