Raviinit

Kuva: Patrik Bylund

Mitä: Raviinit ovat sade- tai sulamisvesien syväksi uurtamia uomia maastossa, jotka voivat myös muodostaa raviinien verkostoja

Miten: Maankohoamisrannoilla aallot huuhtovat moreenia, ja hienojakoisempi maa-aines päätyy suojaisten lahtien pohjaan. Sitten maankohoaminen on nostanut merenpohjaa merenpinnan yläpuolelle. Hienojakoinen sedimentti on altis eroosiolle, joten juokseva vesi voi kuluttaa pitkiä raviineja maastoon. Raviinit näkyvät maastossa v-kirjaimen muotoisina uomina, joiden pohjalla virtaa usein vesi. Maanvyörymät ovat myös yleisiä hienojakoisessa sedimenttimaassa.

Missä voit nähdä: Lähellä Skuleskogenin kansallispuiston pohjoista sisäänkäyntiä

Hauska seikka: Raviinit ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, koska niiden pienilmasto eroaa lähiympäristöstään ja tarjoaa elinympäristön eri lajeille.