1000 år in i framtiden

Vårt världsarv: Landhöjningen kommer att fortsätta i samma takt ännu i några hundra år, men takten avtar ju närmare ursprungsläget jordskorpan kommer. Man beräknar att det återstår 90–130 meter. Däremot tror forskare att havsvattennivåerna kommer att höjas till följd av klimatförändringarna. Det gör att landhöjningen kommer att märkas mindre eller inte alls i framtiden.