Klapperfält

Bild: Kalle-Petter Wilkman

Vad: Områden med mer eller mindre lika stora runda stenar

Hur: Vågor och havsis nöter stenar mot varandra, vilket gör att de blir rundade. Samtidigt så transporteras sand och annat fint material bort av vågorna. I ett klapperfält finns ofta stenar av manga olika bergarter då stenarna kan ha transporterats långa sträckor med hjälp av inlandsisen. Tack vare landhöjningen har vi klapperfält som numera ligger högt upp, långt från havet.

Var hittar du detta: Bådamalen i Norrfällsvikens naturreservat är Höga Kustens största klapperfält och på Högklinten finns ett av världens högsta på ca 275 meter över havet. I Kvarkens skärgård finns klapperfält till exempel vid de yttre öarna Norrskär och Mickelsörarna.

Fun fact: Klapperfält kallas djävulsåkrar på finlandssvenska, eftersom det inte går att odla något där och alltså måste vara djävulens åkrar.

Animation som visar hur klapperfält bildas.
Bådamalens klapperfält vid Norrfällsviken, Höga Kusten, har strandvallar. Bild: Tuija Waren
Klapperfält vid Norrskär, Kvarkens skärgård. Bild: Liselott Nyström Forsén