Flador

Bild: Christoffer Björklund

Vad: En grund kustlagun

Hur: Flador är grunda vikar som forfarande har en kontakt med havet. De bildas när landhöjningen gör att havsvikar undan för undan tappar kontakten med havet. I Kvarkens skärgård är det ofta moränformationer som skapar fladorna. I Höga Kusten bildar landhöjningen istället avsnörda havsvikar som är större och djupare än flador.

Var hittar du det: Nästan överallt längs kusten i Kvarkens skärgård. Till exempel ser du en flada från utkikstornet Saltkaret I Svedjehamn. Vågsfjärden i Höga Kusten är ett bra exempel på en avsnörd havsvik.

Fun fact: Det finns över 800 flador I Kvarkens skärgård, och nya bildas hela tiden. På vårarna är fladorna viktiga för gädda, abborre och andra fiskar som leker I det varma näringsrika vattnet.

Animation som visar hur hur flador och glon bildas.