För 300 år sedan

Vårt världsarv: I såväl den svenska som den finska delen av världsarvet genomfördes storskiftet under 1700-talet. Det innebar bland annat att alla hemman fick egna områden med åkrar och betesmarker. 

Andra världsarv: Under senare delen av 1700-talet byggde Sverige fortet Sveaborg som skydd mot ryssarna. Idag är Sveaborg ett av Finlands sju världsarv. Drottningholms slott i Stockholm byggdes kring sekelskiftet 1700.