Raviner

Bild: Patrik Bylund

Vad: Raviner, ibland hela ravinsystem som som skär ner i terrängen

Hur: Vid landhöjningsstränderna spolar havet ut de finare materialen ur moränen, som lägger sig på botten i skyddade vikar. Landhöjningen lyfter sedan upp havsbotten. De fina sedimenten är känsliga för erosion. Därför kan rinnande vatten skära ut långa raviner i sedimentjordar. De syns i terrängen som v-formade fåror, där det ofta kan rinna en bäck på botten. Jordskred är också vanliga i sedimentjordarna.

Var hittar du detta: Nära norra entrén, Skuleskogens nationalpark

Fun fact: Ravinerna är viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de har ett annorlunda mikroklimat än omgivningen. Det gör att andra arter trivs i ravinerna än i omgivningen.