För 4000 år sedan

Vårt världsarv: För 4 000 år sedan fanns permanenta bosättningar i Höga Kusten. Vid Bjästamon levde bronsåldersmänniskor under flera århundraden invid det som då var en havsvik. Landhöjningen var vid den här tiden 1,5 meter på 100 år och man kan se att de byggde nya hus närmare stranden vartefter strandlinjen flyttade sig neråt och utåt.  

Andra världsarv: Såväl Stonehenge som Avebury stencirklar i England tros vara byggda för 4 600 år sedan. Men än idag kan ingen förstå exakt hur man gjorde eller varför.