För 10 000 år sedan

Vårt världsarv: När inlandsisen smälte lättade trycket på den nedtryckta jordskorpan. Redan innan all inlandsis hade smält vid den senaste istidens slut hade Höga Kusten höjt sig 500 meter. För 10 000 år sedan var landhöjningstakten ungefär 10 centimeter i året. Nu bildades ett av världsarvets högst belägna klapperfält på Mossaberget i Skuleskogen, 268 meter över havet. 

Andra världsarv: För 9300 år sedan började stenåldersmänniskor måla händer på grottväggarna i det argentinska världsarvet Cueva de las Manos.