De Geer-moräner

Bild: Christoffer Björklund

Vad: Långa smala moränryggar som inlandsisen format 

Hur: Under istiden sista skede formades De Geermoräner på djupt vatten vid isens kant. Vattenströmmar under isen drog med sig block, stenar, grus och finare material och deponerade det vid iskanten. Med tiden höjs fler och fler De Geermoräner upp ur havet.

Var hittar du det: Kvarkens skärgård är stället att besöka för att se De Geermoräner. Till exempel ger utkikstornet Saltkaret i Svedjehamn fantastiska vyer över rader med De Geermoräner som strängar i havet. Men håll ögonen öppna på vägen ut dit också, du passerar en hel del De Geermoräner längs vägen också.

Fun fact: Namnet kommer från Gerard De Geer, som upptäckte dessa moränformationer. Han var en svensk geolog och även medlem av riksdagen i slutet på 1800-talet.

Film om De Geermoräner och andra moränformationer.