Ribbedmoräner

Ribbermoräner vid Valsörarna. Bild: Christoffer Björklund

Vad: Oregelbundet eller halvmånformade moränformationer

Hur: Ribbedmoräner formades under inlandsisen när jordarten moränen samlades i lager. Ribbedmoräner är betydligt större än De Geer-moräner.

Var hittar du det: I Kvarkens skärgård du hittar Ribbedmoräner vid Köklot eller ute i skärgården på Valsörarna och Mickelsörarna.

Fun fact: Ribbedmoräner ser ibland ut som vågor uppifrån.

Ribbedmorän vid Köklot. Bild: Seppo Lammi