För 600 år sedan

Vårt världsarv: Under medeltiden fick Kvarkens skärgård allt mer bofast befolkning. Strax innan sekelskiftet seglade de ökända tyska sjörövarna Vitaliebröderna igenom Kvarkens skärgård för att inta Korsholms slott. Det var en träborg som då låg invid det som idag är Gamla Vasa. De byggde även Styresholms fogdeborg på Ångermanälvens strand. 

Andra världsarv: Under 1400-talet byggdes staden Machu Picchu av inka-indianerna i Peru.