Högsta kustlinjen

Bild: Erik Engelro
Titta på videon och se hur Höga Kustens kalottberg avslöjar den högsta kustlinjen.

Vad: Världens högsta uppmätta kustlinje finns i Höga Kusten. På kartan ser du de platser där högsta kustlinjen syns tydligt.

Hur: När inlandsisen smälte, stack bara de högsta topparna upp ur havet i Höga Kusten, som små öar och skär. Bergstopparna har aldrig varit under vattnet, men vågor kunde skölja bort allt fint material från stränderna. Sedan höjdes landet upp från vågornas räckvidd men de bara sidorna finns kvar. Gränsen mellan dessa barspolade sidor och det ospolade området ovanför kallas högsta kustlinjen.

Var hittar du det: Skulebergets topp, där Högsta Kustlinjen är på 286 meter över nuvarande havsyta.

Fun fact: Det var först på 1850-talet som det bevisades att det var landet som höjdes och inte vattnet som försvann.

Animation som visar hur högsta kustlinjen och kalottberg bildas.