Svallgrusavlagringar

En bild som exempel på svallgrusavlagringar som är överväxta med träd och annan vegetation.
Bild: Lena Lundqvist/SGU

Vad: Grus, sand och sten som har lagrats av vågor och havsströmmar

Hur: Tack vare vågornas och havsströmmarnas kraft har sand, grus och mindre sten sköljts bort från stränderna och samlats på mindre utsatta ställen på havsbotten. Landhöjningen har höjt upp dessa svallgrusavlagringar. Ibland finns tydliga strandvallar i dessa lager. Det kan ses som meterhöga vallar i terrängen, numera ofta övervuxna med träd och vegetation.

Var hittar du detta: Stora områden av Mjällomshalvön, till exempel väster om golfbanan i Norrfällsviken

Fun fact: Tack vare strandvallarna kan du följa strandlinjens utveckling och om du vet höjden över havet kan du räkna ut när området var en havsstrand.