För 2000 år sedan

Vårt världsarv: Under järnåldern började man odla åkrar, hålla boskap och bygga långhus. Man gjorde också gravhögar och Sveriges nordligaste höggravfält ligger i Arnäsvall, just utanför världsarvsområdet. Omkring vår tideräknings början sticker de första öarna upp i Kvarkens skärgård. De ligger nu på 20 meters höjd över havet.  

Andra världsarv: Vulkanen Vesuvius i Italien fick ett massivt utbrott år 79. De arkeologiska platserna Pompei, Herculaneum och Torre Annunziata är idag utsedda till världsarv.