För 6000 år sedan

Vårt världsarv: För 6000 år sedan kom stenåldersmänniskorna troligen ut till Höga Kusten under sommarhalvåret för att jaga säl och sjöfågel och för att fiska. Vintertid flyttade de troligen inåt landet. 

Andra världsarv: Jorden på Öland i Sverige började brukas redan för 6000 år sedan, och flera områden som då var betesmark används fortfarande idag för precis samma syfte. Idag är södra Ölands odlingslandskap ett världsarv.